Dnia 5 listopada 2021, na zaawansowanym etapie STEŚ, po pozyskaniu informacji ze spotkań informacyjnych, dokonano wizji lokalnej w terenie obejmującej zebranie informacji terenowych, a w szczególności:

  1. Sprawdzenie miejsca zbliżenia wariantem 2 (granatowy) do skrajnych zabudowań wsi Sidzina, nie występujących na mapach topograficznych.
  1. Oględziny miejsca kolizji wariantu 4 (brązowy) z narożnikiem stawu hodowlanego w prywatnym gospodarstwie.
  1. Sprawdzenie miejsca zbliżenia wariantem 3 (błękitny) do skrajnego budynku gospodarczego wsi Sidzina (przedłużenie ul. Radziechowskiej – wylot na Łambinowice) stojącego w bezpośrednim sąsiedztwie linii 220kV.
  1. Oględziny miejsca przekroczenia Nysy Kłodzkiej w obecnej lokalizacji DK46, w celu sprawdzenia poziomu wody, utrudniającej przeprowadzenie pomiarów koryta rzeki.
  1. Krótkotrwała obserwacja ruchu we wsi Malerzowice Wielki na drodze powiatowej DP1534O, w celu potwierdzenia zgłaszanych przez mieszkańców, na spotkaniu informacyjnym z dnia 28.10, dużego natężenia ruchu pojazdów ciężarowych transportujących kruszywa z eksploatowanych kopalni.
  1. Oględziny miejsca skrzyżowania wariantu 3 (błękitny) z drogą gminną stanowiącą dojazd do cmentarza w Malerzowicach Wielkich oraz zbliżenia wariantu 3 do cmentarza.
  1. Sprawdzenie ukształtowania terenu w końcowym przebiegu wariantów 1, 2 i 4 w rejonie obecnego parkingu przy DK46.
  1. Oględziny skrzyżowań w m. Grabin, pod kątem możliwości likwidacji wylotu drogi powiatowej DP1514O na obwodnicę w kierunku Nysy.